Atenţie! Siteul nostru foloseşte cookies. Nesetarea browserului înseamnă acordul dat folosirii acestora. Mai multe informaţii cu privire la folosirea cookie puteţi găsi aici
Reguli de confidenţialitate
Politica de confidenţialitate stabileşte regulile de strângere şi protecţie a identităţii transmise de către utilizatori în timpul folosirii siteului nostru sau utilizarea cookies (adică strângerea pe echipamentul de navigare al utilizatorului şi obţinerea accesului la acesta). Aceasta se aplică tuturor vizitatorilor site-ului.
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulile Politici de Confidenţialitate.
Confidenţialitatea şi prelucrarea datelor personale
Administratorul datelor personale este TLG Travel Group LLC cu sediul în 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA. Datele personale ale Clienţilor sunt prelucrate doar pentru realizarea comezii, pentru marketing şi nevoile Administratorului, adică. marketingul direct de produse şi servicii. Clienţii au dreptul de a avea acces la datele proprii, de a le modifica sau de a cere ştergerea acestora din baza de date a marketingului.
Clientul acceptă prelucrarea datelor personale de către Administrator cu privire la punctul 1 în conformitate cu legile în vigoare. Clientul acceptă trimiterea pe adresa de e-mail înscrisă de informaţii, sau informaţii cu caracter comercial de a Administrator sau contractorii acestuia.
Înscrierea de către Client a datelor personale este voluntară. Înscrierea datelor personale este condiţia care trebuie îndeplinită pentru livrarea pachetului cu marfa comandată.
Cookies şi folosirea lor pe site
Cookies este un mic text special, trimis de către serverul www şi memorat de utilizator. Pot conţine date cu privire la activarea diverselor linkuri sau siteuri, logarea pe anumite siteuri sau simpla citire a acestora.
Siteul nostru foloseşte cookies pentru a uşura şi personaliza folosirea paginii de către utilizator, de exemplu memorând informaţii cu privire la sesie, logare, setarea preferinţelor sau limba siteului.
Siteul nostru foloseşte de asemenea cookies ale firmei Google Analytics, prin intermediul cărora putem înţelege mai bine preferinţele utilizatorilor. Folosim setul de cookies (cum ar fi ,,__utma" sau ,,_utmz"), care fac posibilă strângerea anonimă de informaţii şi trimiterea acestora fără identificarea personală a utilizatorului.
Toate cookies de pe siteul nostru sunt utilizate cu acceptarea utilizatorului.
Utilizatorul poate accepta folosirea de cookies prin setarea browserului folosit la afişarea siteului nostru. În mod asemănător poate refuza. Aceste setări pot fi în orice moment schimbate blocând utilizarea cookies sau prin eliminarea cookies instalate anterior. Instrucţiuni detaliate cu privire la condiţiile de strângere de date sunt accesibile pe siteurile producătorilor sau a distribuitorilor de software.
.  Nu afișa acest mesaj din nou. cprvc pdtie.eu
Programul
de Dezvoltare
al Turismului Individual European

Autentificare pe site

Codul alocării / certificatului:
  Autentificare  
Ce este codul alocării?
Ce este codul alocării?
Codul de alocare este un cod, pe care l-aţi primit de la PDTIE în e-mail. Acest cod este necesar generării certificatului de cazare gratuită. Alocarea este pe termen fix, Utilizatorul este informat despre acest lucru în acelaşi e-mail. Alocarea neconfirmată la timp, expiră.
La ce foloseşte codul alocării?
Folosiți codul de alocare atunci când vă conectați, dacă nu aveți codul de certificat. Codul de alocare este folosit la generarea şi comanda certificatului, care garantează cazarea gratuită. Fără confirmarea alocării şi obţinearea certificatului, nu puteţi obţine cazarea gratuită.
Citiţi Regulamentul Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European
Regulamentul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European
Paragr. 1. Condiţiile de participare la Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European

1. Scopul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European (PDTIE) este sprijinirea dezvoltării ramurii turistice cu accent special pe unităţile de cazare mici şi mijlocii, pensiuni şi mici hoteluri din întreaga Europă, prin stimularea sejururilor individuale.

2. Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European organizează ediţii periodice, a căror sarcină este distribuirea între Participanţii la Program a Certificatelor de cazare gratuită în hoteluri şi alte unităţi turistice, incluse în Catalogul Hotelurilor, pe baza regulilor înscrise în Regulament.

3. Condiţia de participare la Ediţia PDTIE:
a) acceptarea acestui Regulament,
b) deţinerea unei Alocări de cazare în vigoare,
c) înregistrarea Codului Alocării pe site-ul PDTIE,
d) completarea chestionarului pe site-ul PDTEI,
e) înscrierea adresei corecte de livrare a Certificatului de cazare gratuită.

4. În Ediţiile PDTIE pot lua parte doar persoane adulte.

Paragr. 2. Condiţiile de acordare a Alocărilor la cazare

1. Persoanele, care primesc invitaţie la participare la Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European, primesc Alocare la cazare (Alocări) împreună cu Codul Alocării şi informaţia cu privire la termenul de valabilitate al Alocării.

2. Codul Alocării este folosit la identificarea Participantului la Program în sistemul informatic PDTIE, precum şi confirmă dreptul de participare la Program şi posibilitatea de obţinere a Certificatului.

3. Codul Alocării este valabil pe o perioadă şi se compune din litere mari, cifre şi semne ajutătoare, linia (-) între elementele Codului.

4. Participantul la Program este obligat cu înregistrarea Codului Alocării înainte de expirarea acestuia pe site-ul Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European. Înregistrarea Codului Alocării corespunde autentificării Participantului la Program în sistemul PDTIE.

5. După expirarea Alocării, în cazul în care condiţiile descrise în Paragr. 1 nu sunt îndeplinite, Alocarea la cazare este automat anulată, iar Alocarea poate fi acordată următorului Participant la Program.

6. Primirea Alocării de către persoane care nu participă la Program sau care reânoiesc o alocare expirată la cazare gratuită de către Participantul la Program, a cărui Alocare nu a fost folosită, este posibilă cu plată, cu condiţia să existe Alocări gratuite în bugetul Ediţei actuale PDTIE.

Paragr. 3. Regulile de distribuire a Certificatelor de cazare gratuită.

1. După efectuarea înregistrării Codului Alocării Participantul la Program este informat cu privire la disponibilitatea Certificatelor de cazare gratuită din Bugetul de Certificate disponibile redistribuirii Participanţilor la Program. Dacă în Bugetul de Certificate rămân Certificate libere, Participantul la Program obţine rezervarea garantată a Certificatului la cazare gratuită.

2. Rezervarea Certificatului înseamnă că în termen de 15 minute de la autentificare în sistemul PDTIE, Certificatul nu va fi acordat altei persoane care înregistrează în acelaşi moment Codul Alocării. Înseamnă garantarea obţinerii Certificatului la cazare gratuită după îndeplinirea condiţiilor descrise în Paragr. 1. şi a celorlalte condiţii descrise în acest Regulament.

3. După finalizarea cu succes a completării formularului pe site-ul PDTIE, imediat sau în cel mult 5 zile de la finalizare, va fi generat un Certificat individual de cazare gratuită şi trimis Participantului la Program.

4. Participantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formular. În cazul în care înscrie datele unei alte persoane, Participantul este obligat să compenseze Organizatorului Programului costurile, pe care Organizatorul le-a suferit prin generarea Certificatului şi trimiterea unei alte persoane precum şi în legătură cu daunele pe care această persoană le cere de la Organizator.

5. Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European îşi rezervă dreptul de liberă alegere a furnizorului de Certificate la cazare gratuită – documentele care dau dreptul posesorilor la cazarea gratuită într-un grup ales de hoteluri şi alte obiecte turistice. În actuala Ediţie PDTIE Certificatele de cazare gratuită sunt cecurile hoteliere Eurorest.

Paragr. 4. Regulile de completare şi utilizare a cecurilor hoteliere Eurorest în hoteluri
Cecul hotelier Eurorest

1. Cecul hotelier Eurorest este un document nominal, care dă dreptul la cel mult două persoane să beneficieze de nopţi gratuite sau cazare şi masă cu reducere, în Hotelurile care se găsesc în Catalogul Hotelurilor.

2. Numărul maxim de nopţi gratuite sau de cazare şi masă cu reducere, la care dă dreptul cecul hotelier Eurorest, este trecut pe blancheta cecului la rubrica "Numărul de nopţi".

3. Cecurile hoteliere Eurorest pot fi unite şi în acest fel pot prelungi concediul.

4. Cecul hotelier Eurorest este valabil începând cu data emiterii până la data înscrisă pe cecul hotelier la rubrica "Data valabilităţii", şi această perioadă nu poate fi prelungită. Ultima zi de şedere în Hotel nu poate fi mai târzie de ultima zi de valabilitate a cecului hotelier.

5. Posesorul cecului hotelier Eurorest, denumit în continuare Consumator, poate utiliza cecul hotelier doar o singură dată şi doar într-un singur Hotel ales. Hotelul este obligat să oprească cecul hotelier în momentul sosirii Consumatorului.

6. Cecul hotelier Eurorest are un ornament metalic pe care sunt înscripţionate la calculator următoarele rubrici: Nr. cecului, Data valabilităţii, Numărul de nopţi gratuite. Consumatorul trebuie să completeze individual cu pixul cu litere mari de tipar rubricile: Numele şi Prenumele, Adresa. Este de asemenea obligat să semneze cecul la rubrica "Semnătura posesorului cecului".

7. Cecul hotelier Eurorest nu este valabil, dacă i-a expirat perioada de valabilitate, a fost deteriorat încât nu permite stabilirea veridicităţii acestuia, a fost completat de către Consumatorul acestuia într-un mod care nu corespunde cu regulile stabilite la punctul 6 sau Consumatorul acestuia nu a semnat în spaţiul "Semnătura posesorului cecului".

8. În cazul în care, cecul hotelier Eurorest a fost pierdut sau deterioarat de către Consumatorul acestuia, nu se emit duplicate. Pentru cecul hotelier nefolosit, Consumatorul nu are dreptul la returnarea valorii în bani, şi în nici un alt fel.

Catalogul Hotelurilor

9. Catalogul Hotelurilor, cuprinde lista tuturor Hotelurilor, care sunt obligate să primească pe Consumatorii, acesta se găseşte la adresa de internet www.pdtie.eu şi cuprinde, printre altele, următoarele informaţii despre fiecare Hotel:

9.1 Perioadele, în care Hotelul primeşte Consumatorii;

9.2 Numărul zilnic şi tipul de mese servite Consumatorilor de către Hotel;

9.3 Mărimea tarifelor în vigoare pentru Consumatori în Hotel:

9.3.1 Pentru Hotelurile care oferă nopţi gratuite, constituie contravaloarea meselor obligatorii, care înseamnă contravaloarea meselor pentru o zi pentru o persoană adultă şi cuprinde mesele pe care Hotelul se declară să le ofere împreună cu serviciu hotelier standard;

9.3.2 Pentru Hotelurile, care oferă reducere la cazare şi masă reprezintă tariful zilnic, care este tariful pentru o persoană adultă cu reducerea calculată, care cuprinde cazarea şi masa servită de către Hotel şi serviciile standard oferite de către acesta.

Drepturile şi obligaţiile Hotelurilor

10. Hotelurile sunt obligate să primească pe Consumatorii de cecuri hoteliere în condiţiile acestui Regulament.

11. Hotelurile asigură Consumatorilor minim 2 mese pe zi pe toată perioada şederii.

12. În cazul în care nu sunt locuri libere în perioada aleasă de către Consumator, deasemenea în perioada de primire a Consumatorilor declarată de către Hotel, Hotelurile au dreptul de a refuza primirea rezervării.

13. Hotelurile pot refuza servirea Consumatorilor sau să renunţe să mai servească cu efect imediat, în cazul în care Consumatorul nu a respectat regulile din acest Regulament sau a încălcat regulamentul Hotelului respectiv.

Drepturile şi obligaţiile Consumatorului

14. Consumatorul înainte de sosirea în Hotel, este obligat să contacteze direct si individual Hotelul ales, cu scopul de a-şi face rezervarea şi pentru a i se confirma valoarea tarifelor obligatorii percepute Consumatorilor in Hotel.

15. Consumatorul este obligat să aleagă individual perioada şi durata de şedere în Hotel, şi deasemenea trebuie să informeze personalul Hotelului în momentul efectuării rezervării.

16. Condiţia servirii Consumatorului de către Hotel este plătirea tarifelor în vigoare în Hotel în perioada şederii Consumatorului. Tarifele trebuiesc achitate în avans, în funcţie de numărul de zile de şedere pentru fiecare persoană adultă. Tarifele sunt listate în oferta Hotelului în Catalogul Hotelurilor.

17. Consumatorul este obligat să-şi organizeze individual şi pe cont propriu transportul la Hotel, dus şi întors.

18. Consumatorul care solicită servicii oferite de către Hotel, care nu sunt gratuite, precum: articole sportive, telefon, pat suplimentar, parcare, etc., este obligat să le plătească conform listei de preţuri afişate în Hotel, în termenul menţionat în regulamentul Hotelului sau conform regulilor stabilite individual cu Hotelul.

Paragr. 5. Livrarea şi plata pentru Certificatele de cazare gratuită

1. Certificatul la cazare gratuită este livrat Participantului la Program prin poştă la adresa indicată de către Participant în formular.

2. Organizatorul Programului se va strădui, pentru ca Participanţii la Program să primească cât mai repede Certificatele. Datorită faptului că Programul European de Dezvoltare al Turismului Individual livrează Certificatele Participanţilor la Program prin intermediul operatorilor poştali, timpul de livrare a Certificatelor depinde de procedurile operatorilor poştali. Durata maximă de livrare a Certificatului nu va fi mai îndelungată de 30 de zile de la data completării corecte a formularului de către Participantul la Program.

3. Suma costurilor pentru Certificatul de cazare gratuită depinde de forma de plată şi variază între 0 şi 0. Taxa include costul de livrare şi este singura sumă care acoperă costurile de emitere şi livrare a Certificatului, sumă percepută de la Participantul la Program. Participantul la Program alege individual forma cea mai convenabilă de plată.

4. Organizatorul Programului isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor în viitor. Participanții la Program trebuie să acopere taxa în vigoare în momentul completării formularului de adrese.

Paragr. 6. Plângerile şi alte drepturi ale Participanţilor la Program

1. În cazul în care livrarea de la Organizatorul Programului nu conţine Certificatul sau Certificatul trimis Participantului este deteriorat sau cu greşeli, Participantul la Program este obligat să retrimită livrarea pe adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului. Costul de transport către Organizatoul Programului vor fi rambursate Participantului.

2. Pentru orice alte probleme ale Participantului la Program referitoare la Certificat, poate în scris să facă o plângere pe adresa de corespondeţă a Organizatorului sau pe adresa e-mail a Biroului de Informaţii a Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European.

3. Reclamarea Participantului la Program va fi examinată în termen de şapte zile de la data primirii de către Organizatorul Programului a livrării Certificatului sau a reclamaţiei.

4. În cazul în care reclamarea este acceptată, Organizatorul Programului trimite Participantului la Program un Certificat nou, iar dacă nu este posibil, returnează Participantului la Program suma integrală plătită de acesta.

5. Participantul care completează formularul cu adrese pe site-ul PDTIE, poate în termen de zece zile de la primirea Certificatului de cazare gratuită, să renunţe la Certificat, trimiţând o declaraţie în scris la adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului. La păstrarea termenului de zece zile este de ajuns depunerea declaraţiei înainte de expirarea acestuia.

6. În cazul în care Participantul la Program renunţă la Certificatul de cazare gratuită, după primirea acestuia sau după trimiterea acestuia de către Organizatorul Programului, Participantul este obligat să trimită pe cont propriu livrarea la adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului, în termen de patrusprezece zile de la primirea livrării cu Certificatul. Costul livrării de înapoiere nu este rambursabil.

7. În cazul în care Participantul la Program renunţă la Certificatul de cazare gratuită, în condiţiile prezentului paragraf, a plătit integral sau o parte din Costurile pentru Certificat, banii îi vor fi returnaţi imediat după primirea de către Organizatorul Programului Certificatului primit de către Participantul la Program. Alegerea formei de restituire a banilor Participantului depinde în totalitate de către Organizatorul Programului.

Paragr. 7. Organizatorul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European şi responsabilitatea sa

1. Organizatorul Programului este TLG Travel Group LLC cu sediul în 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Toată corespondența Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European și Organizatorul Programului precum și plângerile trebuiesc direcționate către: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polonia.

3. Organizatorul Programului nu este organizator turistic şi nu mediază turistic conform legislaţiei în vigoare.

4. Organizatorul Programului nu este responsabil cu realizarea cecului de către Participantul la Program în hotel.

5. Organizatorul Programului nu mediază în nici un fel rezervarea sejurului deţinătorului de Certificat în hotelul ales sau în alt hotel.

6. Programul Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament. Regulamentul în vigoare este întotdeauna publicat pe pagina PDTIE.

.

Ce este codul certificatului?
Ce este codul certificatului?
Codul certificatului este codul, pe care l-aţi primit după completarea chestionarului şi a formularului cu adresă. Acest cod este trimis deasemenea în e-mailul de confirmare a completării corecte a formularului cu adresă. Acelaşi cod îl puteţi găsi în certificatul trimis prin poştă.
La ce foloseşte codul certificatului?
Folosiți codul certificatului, pentru autentificarea pe site pentru a folosi catalogul hotelurilor, indicaţiile şi celelalte informaţii necesare posesorului de certificat.
Cum pot obţine codul de certificat?
Pentru a obţine codul de certificat, trebuie deţinut codul alocării.
Citiţi Regulamentul Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European
Regulamentul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European
Paragr. 1. Condiţiile de participare la Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European

1. Scopul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European (PDTIE) este sprijinirea dezvoltării ramurii turistice cu accent special pe unităţile de cazare mici şi mijlocii, pensiuni şi mici hoteluri din întreaga Europă, prin stimularea sejururilor individuale.

2. Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European organizează ediţii periodice, a căror sarcină este distribuirea între Participanţii la Program a Certificatelor de cazare gratuită în hoteluri şi alte unităţi turistice, incluse în Catalogul Hotelurilor, pe baza regulilor înscrise în Regulament.

3. Condiţia de participare la Ediţia PDTIE:
a) acceptarea acestui Regulament,
b) deţinerea unei Alocări de cazare în vigoare,
c) înregistrarea Codului Alocării pe site-ul PDTIE,
d) completarea chestionarului pe site-ul PDTEI,
e) înscrierea adresei corecte de livrare a Certificatului de cazare gratuită.

4. În Ediţiile PDTIE pot lua parte doar persoane adulte.

Paragr. 2. Condiţiile de acordare a Alocărilor la cazare

1. Persoanele, care primesc invitaţie la participare la Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European, primesc Alocare la cazare (Alocări) împreună cu Codul Alocării şi informaţia cu privire la termenul de valabilitate al Alocării.

2. Codul Alocării este folosit la identificarea Participantului la Program în sistemul informatic PDTIE, precum şi confirmă dreptul de participare la Program şi posibilitatea de obţinere a Certificatului.

3. Codul Alocării este valabil pe o perioadă şi se compune din litere mari, cifre şi semne ajutătoare, linia (-) între elementele Codului.

4. Participantul la Program este obligat cu înregistrarea Codului Alocării înainte de expirarea acestuia pe site-ul Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European. Înregistrarea Codului Alocării corespunde autentificării Participantului la Program în sistemul PDTIE.

5. După expirarea Alocării, în cazul în care condiţiile descrise în Paragr. 1 nu sunt îndeplinite, Alocarea la cazare este automat anulată, iar Alocarea poate fi acordată următorului Participant la Program.

6. Primirea Alocării de către persoane care nu participă la Program sau care reânoiesc o alocare expirată la cazare gratuită de către Participantul la Program, a cărui Alocare nu a fost folosită, este posibilă cu plată, cu condiţia să existe Alocări gratuite în bugetul Ediţei actuale PDTIE.

Paragr. 3. Regulile de distribuire a Certificatelor de cazare gratuită.

1. După efectuarea înregistrării Codului Alocării Participantul la Program este informat cu privire la disponibilitatea Certificatelor de cazare gratuită din Bugetul de Certificate disponibile redistribuirii Participanţilor la Program. Dacă în Bugetul de Certificate rămân Certificate libere, Participantul la Program obţine rezervarea garantată a Certificatului la cazare gratuită.

2. Rezervarea Certificatului înseamnă că în termen de 15 minute de la autentificare în sistemul PDTIE, Certificatul nu va fi acordat altei persoane care înregistrează în acelaşi moment Codul Alocării. Înseamnă garantarea obţinerii Certificatului la cazare gratuită după îndeplinirea condiţiilor descrise în Paragr. 1. şi a celorlalte condiţii descrise în acest Regulament.

3. După finalizarea cu succes a completării formularului pe site-ul PDTIE, imediat sau în cel mult 5 zile de la finalizare, va fi generat un Certificat individual de cazare gratuită şi trimis Participantului la Program.

4. Participantul îşi asumă responsabilitatea cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formular. În cazul în care înscrie datele unei alte persoane, Participantul este obligat să compenseze Organizatorului Programului costurile, pe care Organizatorul le-a suferit prin generarea Certificatului şi trimiterea unei alte persoane precum şi în legătură cu daunele pe care această persoană le cere de la Organizator.

5. Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European îşi rezervă dreptul de liberă alegere a furnizorului de Certificate la cazare gratuită – documentele care dau dreptul posesorilor la cazarea gratuită într-un grup ales de hoteluri şi alte obiecte turistice. În actuala Ediţie PDTIE Certificatele de cazare gratuită sunt cecurile hoteliere Eurorest.

Paragr. 4. Regulile de completare şi utilizare a cecurilor hoteliere Eurorest în hoteluri
Cecul hotelier Eurorest

1. Cecul hotelier Eurorest este un document nominal, care dă dreptul la cel mult două persoane să beneficieze de nopţi gratuite sau cazare şi masă cu reducere, în Hotelurile care se găsesc în Catalogul Hotelurilor.

2. Numărul maxim de nopţi gratuite sau de cazare şi masă cu reducere, la care dă dreptul cecul hotelier Eurorest, este trecut pe blancheta cecului la rubrica "Numărul de nopţi".

3. Cecurile hoteliere Eurorest pot fi unite şi în acest fel pot prelungi concediul.

4. Cecul hotelier Eurorest este valabil începând cu data emiterii până la data înscrisă pe cecul hotelier la rubrica "Data valabilităţii", şi această perioadă nu poate fi prelungită. Ultima zi de şedere în Hotel nu poate fi mai târzie de ultima zi de valabilitate a cecului hotelier.

5. Posesorul cecului hotelier Eurorest, denumit în continuare Consumator, poate utiliza cecul hotelier doar o singură dată şi doar într-un singur Hotel ales. Hotelul este obligat să oprească cecul hotelier în momentul sosirii Consumatorului.

6. Cecul hotelier Eurorest are un ornament metalic pe care sunt înscripţionate la calculator următoarele rubrici: Nr. cecului, Data valabilităţii, Numărul de nopţi gratuite. Consumatorul trebuie să completeze individual cu pixul cu litere mari de tipar rubricile: Numele şi Prenumele, Adresa. Este de asemenea obligat să semneze cecul la rubrica "Semnătura posesorului cecului".

7. Cecul hotelier Eurorest nu este valabil, dacă i-a expirat perioada de valabilitate, a fost deteriorat încât nu permite stabilirea veridicităţii acestuia, a fost completat de către Consumatorul acestuia într-un mod care nu corespunde cu regulile stabilite la punctul 6 sau Consumatorul acestuia nu a semnat în spaţiul "Semnătura posesorului cecului".

8. În cazul în care, cecul hotelier Eurorest a fost pierdut sau deterioarat de către Consumatorul acestuia, nu se emit duplicate. Pentru cecul hotelier nefolosit, Consumatorul nu are dreptul la returnarea valorii în bani, şi în nici un alt fel.

Catalogul Hotelurilor

9. Catalogul Hotelurilor, cuprinde lista tuturor Hotelurilor, care sunt obligate să primească pe Consumatorii, acesta se găseşte la adresa de internet www.pdtie.eu şi cuprinde, printre altele, următoarele informaţii despre fiecare Hotel:

9.1 Perioadele, în care Hotelul primeşte Consumatorii;

9.2 Numărul zilnic şi tipul de mese servite Consumatorilor de către Hotel;

9.3 Mărimea tarifelor în vigoare pentru Consumatori în Hotel:

9.3.1 Pentru Hotelurile care oferă nopţi gratuite, constituie contravaloarea meselor obligatorii, care înseamnă contravaloarea meselor pentru o zi pentru o persoană adultă şi cuprinde mesele pe care Hotelul se declară să le ofere împreună cu serviciu hotelier standard;

9.3.2 Pentru Hotelurile, care oferă reducere la cazare şi masă reprezintă tariful zilnic, care este tariful pentru o persoană adultă cu reducerea calculată, care cuprinde cazarea şi masa servită de către Hotel şi serviciile standard oferite de către acesta.

Drepturile şi obligaţiile Hotelurilor

10. Hotelurile sunt obligate să primească pe Consumatorii de cecuri hoteliere în condiţiile acestui Regulament.

11. Hotelurile asigură Consumatorilor minim 2 mese pe zi pe toată perioada şederii.

12. În cazul în care nu sunt locuri libere în perioada aleasă de către Consumator, deasemenea în perioada de primire a Consumatorilor declarată de către Hotel, Hotelurile au dreptul de a refuza primirea rezervării.

13. Hotelurile pot refuza servirea Consumatorilor sau să renunţe să mai servească cu efect imediat, în cazul în care Consumatorul nu a respectat regulile din acest Regulament sau a încălcat regulamentul Hotelului respectiv.

Drepturile şi obligaţiile Consumatorului

14. Consumatorul înainte de sosirea în Hotel, este obligat să contacteze direct si individual Hotelul ales, cu scopul de a-şi face rezervarea şi pentru a i se confirma valoarea tarifelor obligatorii percepute Consumatorilor in Hotel.

15. Consumatorul este obligat să aleagă individual perioada şi durata de şedere în Hotel, şi deasemenea trebuie să informeze personalul Hotelului în momentul efectuării rezervării.

16. Condiţia servirii Consumatorului de către Hotel este plătirea tarifelor în vigoare în Hotel în perioada şederii Consumatorului. Tarifele trebuiesc achitate în avans, în funcţie de numărul de zile de şedere pentru fiecare persoană adultă. Tarifele sunt listate în oferta Hotelului în Catalogul Hotelurilor.

17. Consumatorul este obligat să-şi organizeze individual şi pe cont propriu transportul la Hotel, dus şi întors.

18. Consumatorul care solicită servicii oferite de către Hotel, care nu sunt gratuite, precum: articole sportive, telefon, pat suplimentar, parcare, etc., este obligat să le plătească conform listei de preţuri afişate în Hotel, în termenul menţionat în regulamentul Hotelului sau conform regulilor stabilite individual cu Hotelul.

Paragr. 5. Livrarea şi plata pentru Certificatele de cazare gratuită

1. Certificatul la cazare gratuită este livrat Participantului la Program prin poştă la adresa indicată de către Participant în formular.

2. Organizatorul Programului se va strădui, pentru ca Participanţii la Program să primească cât mai repede Certificatele. Datorită faptului că Programul European de Dezvoltare al Turismului Individual livrează Certificatele Participanţilor la Program prin intermediul operatorilor poştali, timpul de livrare a Certificatelor depinde de procedurile operatorilor poştali. Durata maximă de livrare a Certificatului nu va fi mai îndelungată de 30 de zile de la data completării corecte a formularului de către Participantul la Program.

3. Suma costurilor pentru Certificatul de cazare gratuită depinde de forma de plată şi variază între 0 şi 0. Taxa include costul de livrare şi este singura sumă care acoperă costurile de emitere şi livrare a Certificatului, sumă percepută de la Participantul la Program. Participantul la Program alege individual forma cea mai convenabilă de plată.

4. Organizatorul Programului isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor în viitor. Participanții la Program trebuie să acopere taxa în vigoare în momentul completării formularului de adrese.

Paragr. 6. Plângerile şi alte drepturi ale Participanţilor la Program

1. În cazul în care livrarea de la Organizatorul Programului nu conţine Certificatul sau Certificatul trimis Participantului este deteriorat sau cu greşeli, Participantul la Program este obligat să retrimită livrarea pe adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului. Costul de transport către Organizatoul Programului vor fi rambursate Participantului.

2. Pentru orice alte probleme ale Participantului la Program referitoare la Certificat, poate în scris să facă o plângere pe adresa de corespondeţă a Organizatorului sau pe adresa e-mail a Biroului de Informaţii a Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European.

3. Reclamarea Participantului la Program va fi examinată în termen de şapte zile de la data primirii de către Organizatorul Programului a livrării Certificatului sau a reclamaţiei.

4. În cazul în care reclamarea este acceptată, Organizatorul Programului trimite Participantului la Program un Certificat nou, iar dacă nu este posibil, returnează Participantului la Program suma integrală plătită de acesta.

5. Participantul care completează formularul cu adrese pe site-ul PDTIE, poate în termen de zece zile de la primirea Certificatului de cazare gratuită, să renunţe la Certificat, trimiţând o declaraţie în scris la adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului. La păstrarea termenului de zece zile este de ajuns depunerea declaraţiei înainte de expirarea acestuia.

6. În cazul în care Participantul la Program renunţă la Certificatul de cazare gratuită, după primirea acestuia sau după trimiterea acestuia de către Organizatorul Programului, Participantul este obligat să trimită pe cont propriu livrarea la adresa de corespondenţă a Organizatorului Programului, în termen de patrusprezece zile de la primirea livrării cu Certificatul. Costul livrării de înapoiere nu este rambursabil.

7. În cazul în care Participantul la Program renunţă la Certificatul de cazare gratuită, în condiţiile prezentului paragraf, a plătit integral sau o parte din Costurile pentru Certificat, banii îi vor fi returnaţi imediat după primirea de către Organizatorul Programului Certificatului primit de către Participantul la Program. Alegerea formei de restituire a banilor Participantului depinde în totalitate de către Organizatorul Programului.

Paragr. 7. Organizatorul Programul de Dezvoltare al Turismului Individual European şi responsabilitatea sa

1. Organizatorul Programului este TLG Travel Group LLC cu sediul în 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Toată corespondența Programului de Dezvoltare al Turismului Individual European și Organizatorul Programului precum și plângerile trebuiesc direcționate către: TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Polonia.

3. Organizatorul Programului nu este organizator turistic şi nu mediază turistic conform legislaţiei în vigoare.

4. Organizatorul Programului nu este responsabil cu realizarea cecului de către Participantul la Program în hotel.

5. Organizatorul Programului nu mediază în nici un fel rezervarea sejurului deţinătorului de Certificat în hotelul ales sau în alt hotel.

6. Programul Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament. Regulamentul în vigoare este întotdeauna publicat pe pagina PDTIE.

.

Ce este catalogul hotelurilor?
Ce este catalogul hotelurilor?
Catalogul hotelurilor este lista tuturor Obiectelor – hoteluri şi pensiuni, care sunt obligate cu servirea Clienţilor care deţin cecul hotelier Eurorest.
La ce foloseşte catalogul hotelurilor?
Folosind harta sau motorul de căutare în catalog, puteţi cunoaşte oferta obiectelor în ţara sau în regiunea care vă interesează. Deasemenea este posibilă căutarea hotelului după numele localităţi.